Skip to main content

Vervangen van twee tanks en bodemsanering bij Tamoil

Medewerkers van Voets Installaties zijn bij Tamoil in het Brabantse Geldrop begonnen aan een tankvervanging na een herkeuring begin 2022. Alle tanks werden daar afgekeurd en waren toe aan vervanging. William Voets heeft een offerte opgesteld voor het vervangen van de tanks en deze is door Tamoil in opdracht gegeven.

De werkzaamheden zouden direct na de bouwvakvakantie starten. Tijdens het verwijderen van de bestaande brandstofpompen werd er door een monteur van Voets installaties vervuiling ontdekt onder de pomp. Deze vervuiling is door de monteur direct gemeld bij projectleider Arjan van Creij. Deze heeft op zijn beurt contact opgenomen met Tamoil. Na een gesprek met Tamoil is besloten om een nader onderzoek te laten uitvoeren door Inpijn Blokpoel en de vervuiling direct in kaart te laten brengen. Er werd uitgegaan van een vervuiling van enkele m³.

Eindresultaat Tamoil Geldrop

Een onderzoek wees uit dat de vervuiling tussen de 100-150m³ zou omvatten. Ook was er een probleem dat de poer van de oude bestaande luifel, midden in  de vervuiling stond. Er is met het bevoegd gezag enkele malen overlegd op locatie en hierbij is besloten om een Plan van Aanpak op te stellen en de luifel te gaan sparen. Het Plan van Aanpak is na enkele maanden goedgekeurd en er is direct begonnen met het ontgraven van de vervuiling, met als opmerking dat er een restverontreiniging zou achterblijven. Deze saneringswerkzaamheden zijn in de 2e week van januari afgerond zodat er eindelijk kon worden gestart met het opnieuw opbouwen van het station.

Het opbouwen van het Tankstation is daarna vlekkeloos verlopen, het is volgens planning uitgevoerd. Het Tankstation is op 1 maart opgeleverd en weer operationeel geworden en opgeleverd. We zijn trots op hoe onze medewerkers hebben gereageerd, samengewerkt en gecommuniceerd.

Als kers op de taart ontvingen wij van Tamoil onderstaande mail;

‘Arjan,

Dank je ook voor deze en nogmaals dank voor alles, zeer mooi resultaat uiteindelijk geworden en zeer tevreden over overleg/communicatie van iedereen binnen Voets Installaties!!

Patrique  ‘